EFOP pályázat

A Pécsbányai Kulturális Egyesület tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

 

Az egyesület alapszabályában vállalja a pécsbányatelepi természeti és épített környezet értékeinek megóvását és gyarapítását, Pécsbányatelep természeti adottságaira épülő szabadidős tevékenységek szervezését, minden szellemi és anyagi érték gyarapítását. Az Egyesület 2011 óta működteti a településrész Közösségi Házát, a kezdetektől multifunkcionális szemlélettel. A klasszikus közművelődési munka mellett, ifjúságvédelmi, szociális, munkaerő-piaci, képzési feladatokat is ellátunk. Az Egyesület feladata, hogy a helyiekből álló közfoglalkoztatott csapattal a településrész egészét karban tartsuk, gondozzuk.

Jelenleg egy fő főállású művelődésszervező vezeti a házat, két kulturális közfoglalkoztatott és egy fő félállású takarító, gondnok segítségével.

Regisztrált közérdekű önkéntes szervezetként évek óta rendelkezünk helyi bázissal, számuk a projektek igényének függvényében változó. 2016-ban összesen 70 önkéntes több, mint 400 önkéntes munkaórát teljesített.

Együttműködünk a településrészen dolgozó civil szervezetekkel: Pécsbányáért Egyesület – a szelíd gesztenyés gondozása, Kerek Világ Alapítvány – az alapítványi iskola programjainak rendszeresen helyet adunk, Pécsi Szín-Tér Egyesület – évek óta rendszeres művészeti programokat szervez, elsősorban a településrész roma fiataljainak, Ifjúságért Egyesület – családok átmeneti otthonát üzemeltet a településrészen. Az Egyesület aktívan részt vesz a városi szintű megmozdulásokon – Te-Szedd mozgalom, Szomszédünnep, civil szervezetek különböző fórumain.

A szervezet 2014-2015-ben részt vett egy település-rehabilitációs- projektben, együttműködő partnerként a Magar Szociális Szövetkezet által elnyert NCTA kis projektben, melynek keretében helyi roma lakosok mezőgazdasági képzésben való részvételét majd a helyi természeti értékek ápolását támogatja, valamint a Pécs Nevelők Háza Egyesület megvalósításában zajló NCTA makró szervezetfejlesztési projektben, mint fejlesztett szervezet (civil kapu). Az utóbbi – közösségfejlesztő mentor koordinációjával zajló- fejlesztési folyamat eredményeképp alulról szerveződő, informális közösség jött létre. Az Egyesület folyamatosan támogatja a helyi civil élet törekvéseit, a formálódó, önszerveződő közösségeket. Az Egyesület támogató közreműködésével 2016-ban létrejött az Ezeréves Gesztenyés Szociális Szövetkezet, melynek székhelye a Közösségi Ház.

Szintén a tavalyi év során alapult a Nők Összefogása Pécsbányáért elnevezésű érdekvédelmi csoport, amely a házban tartja az összejöveteleit.

Programjainkkal törekszünk megszólítani a településrész fiataljait (ifiklub, zenés-mesés alkotó foglalkozások, zenei stúdió), időseit (nyugdíjas klub), álláskeresőit (munkaerő-piaci tréning), értelmiségieket (utazó klub, író-olvasó találkozók), romákat (hagyományőrző tánc, zene és főző klub), sportolni vágyókat (box klub, aerobic, pilates, asztalitenisz), tanulni vágyókat (német és angol nyelvoktatás, informatika klub).

EFOP pályázat