2020

TOP

Projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001
Projekt címe: ” HELP-Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program”
Kedvezményezett: Pécsbányai Kulturális Egyesület 
Támogatás összege: 190.000.000.-
Támogatás mértéke: 100%
Program kezdete: 2016.09.01
Program vége: 2020.06.30
Esemény Kezdő időpont Befejező időpont Időtartam (nap) Esemény célja, tartalma Gyakoriság
(pl. egyszeri, heti, havi, kéthatvi. Éves, stb.)
Alkalmak száma projektben Szükséges infrastruktúra Az esemény célcsoportja (megnevezés), a célcsoport nagysága (fő) Esemény résztvevőinek létszáma (ha értelmezhető, pl. közösdségi rendezvények, tanulószoba, stb.)  
 
RENDEZVÉNYNAPTÁR
TOP-6.9.1.-15-PC1-2016-00001    
Máltai Szeretetszolgálat
JELENLÉT típusú szociális munka 2016.09.01 2019.09.30 1124 Rendszeres szakmai tevékenység folyamatos 24 hónap Szakmai és irodai feltételek megléte Helyi lakosság nem értelmezhető  
Közösségfejlesztés és közösségi rendezvények 2016.09.01 2018.08.31 729 Rendszeres szakmai tevékenység folyamatos 24 hónap Szakmai és irodai feltételek megléte Helyi lakosság nem értelmezhető  
Munkaerőpiaci koordináció 2016.09.01 2018.08.31 729 Rendszeres szakmai tevékenység folyamatos 24 hónap Szakmai és irodai feltételek megléte Helyi lakosság nem értelmezhető  
Szociális munka 2016.09.01 2019.09.30 1124 Rendszeres szakmai tevékenység folyamatos 36 hónap Szakmai és irodai feltételek megléte Helyi lakosság változó  
Szupervízió 2016.09.01 2018.08.31 729     36 hónap Szakmai és irodai feltételek megléte Szociális munkások nem értelmezhető  
Khetanipe Egyesület
Tanulószoba 2016.09.01 2018.08.31 729 A megvalósítás helyszínének környékén élő iskolás korú gyerekek napi szintű tanulássegítése, számukra tartalmas szabadidős programok és klubfoglalkozások szervezése. Célunk, hogy minél több gyermeknek segíteni tudjunk iskolai előmenetelében, készség és képességfejlesztéssel, kompetencia alapú tanulássegítéssel. napi   Jószerencsét Közösségi Ház termeinek és eszközeinek használata (rezsiköltség; telefon- és internethasználat) a célterületen lakó általános és középiskolás gyerekek 30 fő  
Munkaerő-piaci tanácsadás 2016.09.01 2018.08.31 729 Napi szintű kapcsolattartás a célterületen élő aktív korú lakossággal. Folyamatos tájékoztatás az aktuális munka és képzési lehetőségekről. Önéletrajzírás, felkészítés állásinterjúra, szükség esetén kísérés a potenciális munkáltatóhoz. napi   Jószerencsét Közösségi Házban egy irodahelyiség; számítógép, telefon- és internethasználat a célterületen lakó aktív korú lakosság 100 fő  
Fotó és filmklub 2016.09.01 2018.08.31 729 A film és fotóklubok célja, hogy az iskolás gyerekeket olyan aktív délutáni foglalkozásokba vonjuk be, amelynek keretében kreativitásuk fejlesztésére van lehetőségük. Emellett célunk, hogy a területen élő hátrányos helyzetű gyerekek technikai tudással, szakmai kompetenciával és ismeretekkel is gazdagodjanak. Ez segítheti a médiával kapcsolatos tapasztalataik szélesítését és a sztereotípiák „lebontását”, valamint a filmkészítéssel vagy fotózással kapcsolatos életpályák megismerését is. A foglalkozások közvetlen célja, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a tanulás utáni szabadidőt, közösen alkossanak és szervezzenek olyan eseményeket és rendezvényeket, ahol be tudják mutatni a klubfoglalkozások eredményeit és az ott készült alkotásokat. havonta 24 A Jószerencsét Közösségi Házban egy terem használata; film rögzítésére is alkalmas fényképezőgép a célterületen lakó általános és középiskolás gyerekek 25 fő  
Kézműves Klub 2016.09.01 2018.08.31 729 A Kézműves Klub célja, hogy a tanulószobás gyerekek apró, saját készítésű tárgyakat készíthessenek, megismerjenek új technikákat, fejlesszük képességeiket, készségeiket (finommotorika, szociális kompetencia, stb.). A klub tartalmában igazodik a jeles ünnepekhez, így a gyerekek ajándéktárgyakat is tudnak készíteni családjuknak. kéthetente 48 A Jószerencsét Közösségi Házban egy terem használata a célterületen lakó általános és középiskolás gyerekek 15 fő  
Sportklub 2016.09.01 2018.08.31 729 A sportklub célja, hogy a gyerekek számára  mozgási lehetőséget biztosítsunk szabadtéren és a közösségi házban is rossz idő esetbén. Zárt térben „csocsózásra”, dartsra, boksz edzésre van lehetőség, jó idő esetén pedig a Lelovics-kertben labdajátékokat (foci, kosárlabda, tollas) játszunk. hetente 96 A Jószerencsét Közösségi Házban egy terem használata a célterületen lakó általános és középiskolás gyerekek 15 fő  
Drámakör 2016.09.01 2018.08.31 729 A drámakör célja, olyan közösségi játékok megismertetése a gyerekekkel, melyek javítják koncentrációs képességüket, szociális készségüket, mozgásukat, valamint kisebb előadásokat is igyekeznek színpadra állítani, hogy nemzeti, nemzetiségi, vagy vallási ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvényeken be tudjanak mutatkozni. kéthetente 48 A Jószerencsét Közösségi Házban egy terem használata a célterületen lakó általános és középiskolás gyerekek 15 fő  
Mikulásünnepség 2016.12.09 2016.12.09 0 Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg Mikulásünnepségünket a pécsi hátrányos helyeztű, elsősorban roma/cigány gyerekek,  különösen a keleti városrészben, Hősök tere és környékén élők számára. Zenés Mikulásváró programokkal kedveskedünk, illetve adományoknak köszönhetően Mikuláscsomag is adunk a gyerekeknek. egyszeri 2 A Jószerencsét Közösségi Ház termeinek és eszközeinek használata a célterületen élő gyerekek 100 fő  
Farsangi mulatság 2017.02.17 2017.02.17 0 Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg Farsangi mulatságunkat a Hősök tere és környékén élő gyerekek számára. Jelmezkészítés, jelmezverseny, sorversenyek várják a gyerekeket, valamint mini diszkóval is kedveskedünk számukra a jó hangulat érdekében. egyszeri 2 A Jószerencsét Közösségi Ház termeinek és eszközeinek használata a célterületen élő gyerekek 100 fő  
Mikulásünnepség 2017.12.08 2017.12.08 0 Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg Mikulásünnepségünket a pécsi hátrányos helyeztű, elsősorban roma/cigány gyerekek,  különösen a keleti városrészben, Hősök tere és környékén élők számára. Zenés Mikulásváró programokkal kedveskedünk, illetve adományoknak köszönhetően Mikuláscsomag is adunk a gyerekeknek. egyszeri 2 A Jószerencsét Közösségi Ház termeinek és eszközeinek használata a célterületen élő gyerekek 100 fő  
Farsangi mulatság 2018.02.02 2018.02.02 0 Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg Farsangi mulatságunkat a Hősök tere és környékén élő gyerekek számára. Jelmezkészítés, jelmezverseny, sorversenyek várják a gyerekeket, valamint mini diszkóval is kedveskedünk számukra a jó hangulat érdekében. egyszeri 2 A Jószerencsét Közösségi Ház termeinek és eszközeinek használata a célterületen élő gyerekek 100 fő  
Dr. Orsós Anna előadása szakemberek számára 2016.10.28 2016.10.28 0 Az előadás célja, hogy a célterületen illetve a célcsoporttal napi szinten együtt dolgozó szakemberek bővebb ismereteket szerezzenek a magyarországi cigányságról (csoportok, nyelveik és azok állapota, stb.), valamint tájékozódjanak a nemzetiségi oktatás megvalósításának lehetőségeiről, továbbá az oktatás területén felmerülő, nyelvi hátrányból adódó nehézségekről. egyszeri 1 A Jószerencsét Közösségi Házban egy terem használata a célterületen, a célcsoporttal dolgozó szakemberek (szociális munkások, pedagógusok, ifjúságsegítők, közösségfejlesztők, stb.) 20 fő  
Dr. Orsós Anna előadása szülők számára 2017.03.24 2017.03.24 0 Az előadás célja, hogy a célterületen élő, a tanulószoba programba rendszeresen járó gyerekek szülei tájékoztatást kapjanak a cigány nyelvek (beás, romani) megőrzésének lehetőségéről családi körben, továbbá a továbbtanulás fontosságával is kiemelten foglalkoznánk a program során. egyszeri 1 A Jószerencsét Közösségi Házban egy terem használata a célterületen élő gyerekek szülei 20 fő  
Tegyünk Egymásért Egyesület
Szent György napi rendezvény 2017.04.22 2018.04.21 2017.04.22 2018.04.21 8 óra  Célunk, hogy a cigány/roma lakosok és a többségi társadalom együtt ünnepeljen. Olyan kézműves foglalkozásokat, hagyományokat, kultúrát  mutatunk be, melyek jelentős szerepet töltenek (töltöttek) be a cigányok/romák életében. Ezáltal a különböző csoportok jobban megismerik egymás kultúráját, életét és oldódik a társadalmi feszültség. évente 1alkalom 2 Pécs-Somogy Murom, pályázati kereten kívül Pécs-Somogy lakosai, kb.500 Fő 80-100 Fő  
Tízen Túliak Társasága klub 2016.09.06 2018.08.30 naponta 3 óra A TTT klub célja, hogy a településen élő hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalkorú gyerekekkel létrehozzunk egy olyan kis közösséget, ahol egymásra utalva, közös célokat tűzünk ki és valósítunk meg.
Szeretnénk felszínre emelni értékeiket, ezáltal formálni, gazdagabbá tenni viselkedési kultúrájukat, mely a többségi társadalom normáinak megfelel. Elengedhetetlen számunkra, hogy mindez úgy történjen, hogy identitásuk ne sérüljön, még inkább erősebbé váljon.
hetente 3 alkalom 295 Pécs-Somogy, Kodály Zoltán Művelődési Ház Bányatelepen élő 10-18 korosztály,  kb.30 fő 6-15 Fő  
Gasztro klub 2016.09.08 2018.08.30 két hetente 3 óra Célunk, hogy a klub tagjait megtanítsuk a természet adta lehetőségek felismerésére, az összegyűjtött termések feldolgozására. Megtanítani őket a gazdaságos megtervezett konyhavezetésre (pl. befőtt elrakás, savanyítás, stb.) a konyhahigiénia szabályainak betartásával. két hetente 1 alkalom 48 Pécs-Somogy, Kodály Zoltán Művelődési Ház Bányatelepen élő munkanélküli, nyugdíjas nők, kb.50 fő 6-15 Fő  
Varró klub 2016.09.06 2018.08.28 két hetente 3 óra Célunk, hogy a varróklub lehetőséget biztosítson a tagok számára, hogy ha már anyagi bevételük alacsony, legalább a kiadási oldalt csökkenteni tudják. Az itt elnyert tapasztalatokkal ugyanis klubtagjaink képessé válnak arra, hogy akár saját ruházatot, akár lakás felszerelési kiegészítőket vagy ajándéktárgyakat készítsenek szeretteik számára, ezzel is megtakarítva az arra szánt összeget. két hetente 1 alkalom 48 Pécs-Somogy, Kodály Zoltán Művelődési Ház Bányatelepen élő munkanélküli, nyugdíjas nők, kb.50 fő 4-6 Fő  
Mérnökkert 2016.09.05 2018.08.31 idény szerint Közösségi kert kialakítása és közös művelése a gyerekek és szüleik bevonásával, több generáció együttműködését, az önfenntartó szemlélet elsajátítását támogató kezdeményezés. folyamatos idény szerint Pécs-Somogy Mérnökkert Bányatelepi családok, kb.60 család 5-10 család  
Sport edzés 2016.09.07 2018.08.29 két hetente 3 óra Boksz edzésünk célja, hogy a fiatalok körében felkeltsük a mozgás iránti érdeklődést. A boksz javítja a fizikai és szellemi állóképességüket.  Fő célunk, hogy a sporton keresztül fegyelmet és tiszteletet tanuljanak. két hetente 1 alkalom 48 Pécs-Somogy, Kodály Zoltán Művelődési Ház Bányatelepen élő 10-18 korosztály,  kb.30 fő 6-15 Fő  
Pécsbányai Kulturális Egyesület
Digitális kompetenciákat erősítő klub 2016.09.01 2018.05.30 636 Számítástechnikai alapismeretek (fájlok mentése, megnyitása, másolása, törlése) 10 óra, Weboldalak használata ( keresés, állásajánlatok keresése, hirdetés feladása) 15 óra, E-mail használata (küldés, fogadás, válasz, továbbítás, fájl csatolása) 15 óra, Szövegszerkesztési alapismeretek (önéletrajz készítése, motivációs levél írása, hivatalos levél szerkesztése) 25 óra  iskolaidőben heti 1 x 2 óra 60 Informatika terem felszerelése 14-65 éves korosztály 14  
Nyelvi kompetenciákat erősítő klub 2016.09.01 2018.05.31 637 Nyelvi kompetenciák erősítésével a munkaerő-piaci esélyek, külföldi munkavállalási esélyek növelése. Tartalma: üdvözlésformák, bemutatkozás, foglalkozások, család (10 óra), számok, levélírás, telefonálás, interjú, lakáskeresés (10 óra), étkezés, rendelés, tájékozódás, közlekedés (10 óra), utazás, vásárlás, napirend, házi munkák (10 óra), időpontok, szabadidő, jegyvásárlás, utazás (10 óra), önéletrajz, munka világa, szakmai tudásunk (10 óra)  iskolaidőben heti 1 x 2 óra 60 tantermi felszerelés 14-65 éves korosztály 30  
közösségi kert működtetése 2017.03.01 2018.07.31 548 A tavalyi évben kialakított közösségi kert továbbfejlesztése, a már ismert, megtanult zöldségek mellett tervezzük gyógynövények, fűszer növények telepítését is. Célja, hogy a helyi kiskerteket újra használatba vegyék az ott lakók. heti 1 x 3 óra 50 közösségi kert, kerti szerszámok, vetőmag, palánta 18-60 év es korosztály 10  
Alkotótábor 2017.06.15 2017.06.30 15 Közösségi művészeti módszerek alkalmazásával (színház, média, vizuális technikák) a 7-18 éves korosztályt célozva, 3 műhelyben, 5 nap alatt megvalósítva a Pécsbányai Közösségi Házban, a tábori alkotásokat a helyi közösségnek egy közösségi táborzáró napon bemutatva. két évente 1 Pécsbányatelepi Közösségi Ház + udvar 7-18 éves fiatalok 30  
Hagyományörző cigány zenés-táncos foglalkozások 2016.09.15 2018.05.31 623 Az autentikus cigány zene-és tánctanítást magába foglaló 1,5 órás foglalkozás a 7-14 éves korosztálynak, helyi cigáyn zenész és táncoktató bevonásával. heti 1 x 2 óra 72 Pécsbányatelepi Közösségi Ház tornaterme 7-14 éves fiatalok 15  
Alkotó napok 2016.12.01 2018.06.30 576 A nemzeti ünnepekhez (karácsony, húsvét) és a gyereknaphoz kapcsolódóan egésznapos alkotótevékenység minden korosztály (óvodástól nagyszülőkig) bevonásával . Különböző technikák és anyagok megismerése (nemezelés, gyertyaöntés, grafikus alkotások, festés, természet anyagaiból való alkotás, festés, batikolás, papír, stb.) kétévente 5 Pécsbányatelepi Közösségi Ház 4-16 éves korosztály 20  
Színházlátogatások 2016.12.15 2016.12.31 15 A Pécsi Nemzeti Színházban kb.20 fő 8-30 éves gyerek és fiatal részvételével egy színdarab megtekintése, utána beszélgetéssel való feldolgozása. két évente 1 bérelt kisbusz 8-30 éves korosztály 20  
Kisérleti konyha 2016.09.15 2018.07.31 653 A felújított konyhánkban egyszerű ételek, hétköznapi praktikák, hasznos, olcsó tippek, közösségi főzés, alkalmanként más-más mutatja be otthon használatos ötleteit. Célja az olcsó, egészséges konyhatechnológia elterjesztése havi 2 x 3 óra 20 Pécsbányatelepi Közösségi Ház konyhája 18-60 év es korosztály 10  
Színházi foglalkozások 2017.02.15 2018.02.28 378 A drámapedagógia módszereire épülő egésznapos műhelyek, melyek során a közösséget vagy akár a szélesebb társadalmat érintő problémák is feldolgozhatók. 12-18 éves fiataloknak. intenzív kurzusok 2 Pécsbányatelepi Közösségi Ház 12-18 éves fiatalok 40  
Karaván 2017.09.01 2018.07.31 44 Az alkotótáborban készült színdarab bemutatása Pécsen és környékbeli iskolákban, kulturális intézményekben. két évente 2 Pécs általános iskolák, kulturális intézmények, programok 7-18 éves fiatalok 30  
Kirándulások 2016.10.01 2018.04.15 561 Természeti túrák Pécsbányáról indulva a Mecsek környező turistaútvonalait, látványosságait bejárva. A túrákat tematikusan interaktív, játékos állomásokkal színesítve, a résztvevőket ezzel környezettudatosságra és együttműködésre nevelve. félévente 1 alkalom 4 Mecsek turista útjai 8-40 éves korosztály 20  
Életmód klub 2017.06.01 2018.07.31 515 Állapotfelmérés (Vérnyomás mérés, Vércukor mérés, Teljes Testösszetétel analízis, Testzsír, Zsigeri zsír, Vázizom szerkezet százalékérték és kiértékelés, Nyugalmi anyagcsere, Testtömeg index (BMI)), Tiszta szívvel: szív-érrendszeri betegségek és megelőzésük. Az egészséges táplálkozás alapjai. (kóstolóval), A cukorbetegség formái és veszélyei. Immunerősítés, az igazi önvédelem. (kóstolóval), Családban marad – vegyszerek az életünkben. A vegyi anyagok egészségügyi hatásai. Csináld magad natúr kozmetikumok. Hagyományos és reform magyar konyha (kóstolóval). Vega ill. vegán konyha és a Paleolit táplálkozás (kóstolóval) két havonta 6 Pécsbányai Közösségi Ház konyhája és klub terme 18-100 éves korosztály (kb. 1000 fő) 120  
Sport- és Egészségnap 2017.05.01 2017.05.31 30 Sport programok: Streetball verseny, Foci kupa, Darts verseny, Asztalitenisz verseny, Egészség tájfutás a Gesztenye ligetben, Sorverseny kicsiknek. Egészségügyi szűrések: Vérnyomás mérés, Vércukor mérés, Teljes Testösszetétel analízis: szenzoros mérési technológia mindkét kéz és láb használatával az egész test állapotának méréséhez. Testzsír, Zsigeri zsír, Vázizom szerkezet százalékérték és kiértékelés, Nyugalmi anyagcsere, Testtömeg index (BMI),étrendi, táplálkozási tanácsadás, egészség megőrzése, Természetes gyógymódok, Schüssler arcdiagnoszta ,Termográf  diagnosztikai vizsgálat, masszázs sarok, Házi kedvencek egészsége „kuckódoktor” ,Egészségmegőrző foglalkozások gyermekeknek 2 évente 1 Pécsbányatelepi Közösségi Ház és udvara 0-100 éves minden pécsbányatelepi lakos ( kb. 1500 fő) 200  
Outdoor tábor 2018.07.01 2018.07.15 14 7-18 éves gyerekeknek és fiataloknak természetközeli környezetben, az élménypedagógia módszereinek használatára alkalmas környezetben csapatépítő, élménytábor szervezése. két évente 1 Orfűi kemping 7-18 éves fiatalok 20  
Sportfoglalkozások ( boksz) 2016.10.01 2017.08.31 302 Az egészséges életmód része a rendszeres mozgás. A helyi fiatalok körében rendkívül népszerűek a küzdősportok, ennek keretében próbáljuk a fölös energiákat mederben tartani. hetente 2 X 1,5 óra 40 Pécsbányatelepi Közösségi Ház tornaterme 7-40 év közöttiek 400  
Szupervizió 2016.10.01 2016.10.30 29 Az esemény célja, hogy a projekt megvalósítói egységes, gyakorlatias útravalót kapjanak a projekt szakmai megvalósításához, felkészítse őket a várható nehézségek megoldására, az egyéni és csoportos probléma kezelésére két évente 1 Pécsbányatelepi Közösségi Ház klub terme megvalósítók 6  
Tanulókör 2016.09.15 2018.06.15 638 A tanulási nehézségekkel küzdő 7-18 éves gyerekek és fiatalok számára nyújtott segítség a tanulásban, a gyerekek felzárkózása, tanulási készségeik fejlesztése, céljaik formálása érdekében. tanítási időszakban folyamatos 72 Pécsbányatelepi Közösségi Ház Ifi klub terme 7-18 éves fiatalok 15  
Tanulókör Tábor 2017.07.01 2017.07.15 14 A tanulókörben egész tanévben részt vett, és tanulási eredményeikben javulást elért gyerekek számára jutalomtábor, mely az év során erős motiváló erővel bír a részvételt illetően. 3 nap 1 PMJV Önkormányzat Balatonfenyvesi Gyerektábora 7-18 éves fiatalok 24  

Ezt a bejegyzést ekkor publikáltuk: kedd, június 30th, 2020 09:04-kor az alábbi kategóriában TOP-6.9.1. A visszajelzéseket az alábbi linken köveheti: RSS 2.0 You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply